Tagged: Gmina Siedlce

Nabór do żłobka

Od dnia 9 sierpnia 2021 r. Gmina Siedlce prowadzi nabór kandydatów do projektu „Żłobek publiczny nr 2 w Gminie Siedlce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020....

WIĘCEJ

Nabór do żłobka

Od dnia 9 sierpnia 2021 r. Gmina Siedlce prowadzi nabór kandydatów do projektu „Żłobek publiczny nr 2 w Gminie Siedlce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020....

WIĘCEJ

Dotacja dla gminy Siedlce

W dniu 7 lipca 2021 r. w Centrum Kultury i Sportu w Garwolinie, wójt Gminy Siedlce i skarbnik Gminy podpisali umowę z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, o udzielenie dotacji na zadanie...

WIĘCEJ

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Link do deklaracji (on-line) dla mieszkańców – https://zone.gunb.gov.pl/ W związku z informacją udostępnioną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego od 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji...

WIĘCEJ

Przeprowadzą inwentaryzację źródeł ciepła

W związku z obowiązkiem przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Siedlce od 08.06.2021 r. ankieterzy firmy GlobalEGO przeprowadzą krótką ankietę m.in. na temat rodzaju używanego paliwa, głównego źródła ciepła czy rodzaju ocieplenia budynku....

WIĘCEJ

Bezpłatne maseczki dla mieszkańców gminy Siedlce

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczna na terenie całego kraju i koniecznością przestrzegania noszenia masek ochronnych w przestrzeni publicznej Wójt Gminy Siedlce prosi wszystkich mieszkańców Gminy Siedlce o odbiór bezpłatnych masek ochronnych. Ilość masek...

WIĘCEJ