Wójt Gminy Siedlce informuje, że po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkola na terenie gminy Siedlce dysponują następującymi wolnymi miejscami:

Przedszkole w Białkach:

Grupa 3-4 latków – 1 miejsce,
Grupa 5 latków – 2 miejsca,

Przedszkole w Golicach:

Grupa 3 latków – 2 miejsca,
Grupa 5 latków – 6 miejsc,
Grupa 6 latków – 1 miejsce,

Przedszkole w Nowych Iganiach:

Grupa 4 latków  – 10 miejsc,
Grupa 5 latków – 8 miejsc,
Grupa 6 latków – 8 miejsc,

Przedszkole w Pruszynie:

Grupa 3 latków –  5 miejsc,
Grupa 4 latków – 6 miejsc,
Grupa 5 latków – 4 miejsca,

Przedszkole w Strzale:

Grupa 3 latków –  3 miejsca,
Grupa 5 latków – 2 miejsca,
Oddział zerowy w SP w Strzale – 2 miejsca,

Przedszkole w Żelkowie-Kolonii:

Grupa 3 latków – 4 miejsca,
Oddział zerowy w SP w Żelkowie-Kolonii – 9 miejsc

Postępowanie uzupełniające w przedszkolach na terenie gminy Siedlce rozpocznie się w dniu 29 kwietnia 2019 r

źródło: www.gminasiedlce.pl