Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach zaprosiło sierż.szt. Małgorzatę Mazurek z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach do wystąpienia na konferencji „ Bezpieczni w Cyberprzestrzeni”

Jutro ( 12 lutego) w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach, przy ul. Asłanowicza 2, odbędzie się konferencja na temat bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni , w której udział wezmą nauczyciele , pedagodzy oraz Dyrektorzy szkół . W programie konferencji znalazły się zagadnienia dotyczące nowych technologii oraz zagrożeń w sieci, z którymi na co dzień spotyka się nasza młodzież. Sierż. szt. Małgorzata Mazurek z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach zapozna zgromadzonych z metodami działania cyberprzestępców. Przedstawi także zagrożenia wynikające z tego typu działań. Dr Ilona Dąbrowska z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wygłosi prelekcję nt „ Młodzież w świecie nowych technologii”, a pan Daniel Szostek – specjalista w dziedzinie IT, zapozna zgromadzonych z zasadami bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni. Nauczyciele mają świadomość , że przez cały czas muszą sie dokształcać i szkolić aby odpowiednio reagować na problemy i zagrożenia nieustannie pojawiające się w świecie wirtualnym.

źródło: KMP Siedlce , autor:kom.Agnieszka Świerczewska
www.mazowiecka.policja.gov.pl