4 lutego rozpoczął się cykl 35 zebrań sołeckich organizowanych na terenie gminy Siedlce. Mieszkańcy wybierają nowych sołtysów i rady sołeckie. Zebrania będą trwały aż do 24 lutego.

Spotkania odbywają się szkołach, świetlicach, czasem w mieszkaniach sołtysów. Zebrania rozpoczynają się o godz. 16, 17, 18 lub 19. Udział biorą w nich wójt i pracownicy Urzędu Gminy Siedlce.

Odbyło się już 5 zebrań. Na dwóch sołtysi zmienili się a na trzech mieszkańcy zdecydowali o pozostawieniu dotychczasowych sołtysów. Nowych sołtysów mają miejscowości: Pustki (Paweł Komorowski) i Stok Lacki (Edyta Ambroziak). Na kolejną kadencję zostali wybrani sołtysi – Stoku Lackiego Folwark – Bogusława Gorzała, Chodowa – Halina Romaniak i Grubali – Aneta Jasińska.

7 lutego sołtysa wybiera Stare Opole (świetlica – godz. 18). Jutro Nowe Opole (godz. 18 – świetlica) i Opole Świerczyna (godz. 17 – mieszkanie sołtysa). W sobotę 9 lutego zebrania we wsi Purzec (godz. 15 w mieszkaniu sołtysa) i Strzała (godz. 16 w świetlicy).

W niedzielę 10 lutego wybory w Rakowcu (godz. 16 – świetlica). W poniedziałek 11 lutego będą trzy zebrania i wszystkie w Świetlicy w Żaboklikach – dla wsi Topórek o godz. 16, dla Żaboklik- Kolonii o godz. 17, a o godz. 18 dla Żaboklik.

źródło: www.gminasiedlce.pl