Caritas Diecezji Siedleckiej aktualnie prowadzi dodatkowy nabór do dwóch programów stypendialnych: „Skrzydła” oraz „Dwa Talenty”, które są skierowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych.
Aby zgłosić dzieci do programów należy do 15 grudnia dostarczyć wniosek wypełniony przez szkołę (zawierający opinie na temat dziecka) i rodziców wraz z załączeniem informacji poświadczających dochody rodziny: zaświadczenie z pracy o dochodach z ostatnich trzech miesięcy, informacja na temat posiadania bądź nieposiadania gospodarstwa rolnego (przelicznik hektarów przeliczeniowych) + osoby posiadające gospodarstwo rolne dołączają informacje o dopłatach unijnych, zasiłki i świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej i świadczenia alimentacyjne.
Więcej informacji oraz potrzebne dokumenty można znaleźć na stronie internetowej www.siedlce.caritas.pl lub telefonicznie/osobiście u koordynatora programów stypendialnych – p. Karoliny Kłoś pod nr tel.: (25) 640-71-30 wew. 122 oraz poprzez e-mail: skrzydla.siedlce@caritas.pl

źródło: Caritas Siedlce / www.siedlce.caritas.pl