Od dnia 9 sierpnia 2021 r. Gmina Siedlce prowadzi nabór kandydatów do projektu „Żłobek publiczny nr 2 w Gminie Siedlce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy rodziców, opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 zamieszkałych na terenie Gminy Siedlce do udziału w projekcie.

Informacje dostępne w Urzędzie Gminy Siedlce (pokój nr 11)

ul. Asłanowicza 10, 08-110 Siedlce, pod nr tel. 25 63 277 31 oraz na stronie internetowej gminy:
https://samorzad.gov.pl/web/gmina-siedlce

źródło: gminasiedlce.pl