W związku z obowiązkiem przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Siedlce od 08.06.2021 r. ankieterzy firmy GlobalEGO przeprowadzą krótką ankietę m.in. na temat rodzaju używanego paliwa, głównego źródła ciepła czy rodzaju ocieplenia budynku. Spis będzie się odbywać 7 dni w tygodniu w godzinach od 8:00 do 21:00. Ankieterzy będą posiadać stosowne upoważnienie Wójta.
Celem inwentaryzacji jest poprawa jakości powietrza w regionie. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o rzetelną informację na temat stosowanego źródła ciepła. Ograniczenie zanieczyszczenia poprzez identyfikację przestarzałych urządzeń grzewczych leży w naszym wspólnym interesie. Ocena skali problemu ułatwi skuteczne pozyskiwanie dofinansowanie na instalacje OZE, a w tym na wymianę kotłów.

Infolinia: 577 757 002

źródło: www.gminasiedlce.pl