Od 10 lat funkcjonariusze, pracownicy Służby Więziennej i osoby przebywające w warunkach izolacji więziennej w Zakładzie Karnym w Siedlcach zbierają i przekazują plastikowe nakrętki do Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. W początkowym etapie akcji pojawiało się pytanie: nakrętki dla hospicjum? Dziś już wszyscy wiedzą, że ten projekt ma sens! Z pomocą wolontariuszy zakrętki przekazywane są do firmy recyclingowej a hospicjum otrzymuje pieniądze, które przeznaczane są na spełnianie marzeń swoich podopiecznych.

Celem wykonywania kary pozbawienia wolności jest wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw. Włączenie skazanych w projekt „Zakręcona akcja” Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia to przykład działań kadry siedleckiej jednostki penitencjarnej zmierzających do kształtowania prospołecznych postaw wśród osób przebywających w warunkach izolacji więziennej. Skazani poprzez zbiórkę nakrętek uczą się, że każda, nawet najmniejsza pomoc ma sens. Zbiórka nakrętek na rzecz hospicjum dla dzieci stwarza sposobność do uwrażliwienia osadzonych na potrzeby innych osób. Ponadto charakter akcji doskonale wpisuje się w prowadzone w ZK Siedlce oddziaływania penitencjarne mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Zbiórka nakrętek w siedleckiej jednostce penitencjarnej, a następnie ich przekazanie do hospicjum po raz pierwszy miały miejsce 10 lat temu. Projekt okazał się doskonałą bazą do pracy resocjalizacyjnej ze skazanymi. Dzieciom z Lubelskiego Hospicjum poprzez zbiórkę nakrętek pomagają zarówno funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Siedlcach, jak i osadzeni. Wszystkim przyświeca jeden cel: radość chorych dzieci.

źródło: www.sw.gov.pl
Tekst i zdjęcia: por. Przemysław Turyk