nformacja z dnia 22.05.2020, stan na 7.30 w Szpitalu Miejskim (Zakaźnym) w Siedlcach

liczba pacjentów – 64
-w tym w szpitalu – 53
-w tym w izolatorium – 11

liczba pacjentów z covid-19 – 40
-w tym Interna – 7
-w tym Zakaźny -13
-w tym Psychiatria-13
-w tym OAiIT-1
-w tym w Izolatorium z covid 19 -6

ogółem liczba pacjentów w Izolatorium – 11

liczba pacjentów oczekujących na wynik – 20
w namiocie – 0

Pacjenci przyjęci z covid -19:

Pacjentka lat 49 z Siedlec

Pacjent lat 87 z gm. Zbuczyn

Pacjentka lat 40 z Siedlec

Pacjenci wypisani:
Pacjent lat 58 z Siedlec

źródło: www.siedlce.pl